DELISH KITCHEN

waka

大切な人のために作る思いやりごはん♪

管理栄養士/中・高家庭科教諭

管理栄養士の資格と中・高家庭科教員免許を取得し、現役で家庭科教諭に合格。
授業や学級担任・部活動の指導等を経験しました。

プロフィールを見る
  • 8 ページ

全てのレシピについて管理栄養士が監修を行っています